top of page

אלי - האגודה להגנת הילד: קו מצוקה - פניות לעזרה, ייעוץ ודיווח במקרי חרום. ניתן לפנות באמצעות טל' 6935 ,*דוא"ל, WhatsApp .

גורמים מומחים בתחום האלימות במשפחה:

i-risk.co.il  צ'אטבוט אנונימי ודיסקרטי לזיהוי עצמי של מצב סיכון.

 

118  מוקד משרד הרווחה: לא אנונימי ומפנה למרכז פיזי. כל השפות (24-7).

 

055-7000128  מוקד סיוע בסמס משרד הרווחה (24-7).

 

1-800-220-000  מוקד משרד הרווחה אלימות במשפחה.

 

*6724  ל.א "לא לאלימות נגד נשים": מוקד אנונימי. כל השפות (24-7).

 

*9201  נעמת (א'–ה' 15:00-08:00).

 

*3980  עמותת ויצו: קו ייעוץ ותמיכה לנשים.

 

1800-292333  בת מלך: קו סיוע לנשים מהציבור הדתי והחרדי.

 

08-9965008  נעם: קו סיוע לנשים ערביות.

* התייעצו תמיד עם רופא/ת הילדים שלכם ועקבו אחר הוראות משרד הבריאות לסביבת שינה בטוחה.

אדלר, א. (1984). אתה וחייך. הוצאת דפוס א. מוזס תל-אביב.

אדלר, א. (2009). משמעות חיינו. הוצאת דביר.

אפלמן, ח. ונוף, א. (2010). שלבים ראשונים של ההתפתחות - זרקור על התיאוריות של בולבי ושל מאהלר. האוניברסיטה הפתוחה.

דרייקורס, ר. (1994). יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית. הוצאת המכון ע"ש אלפרד אדלר.

דרייקורס ר. (1977). ילדים: האתגר. הוצאת ״יבנה״.

זך, נ. (1966). כל החלב והדבש. הוצאת עם עובד.

יותם, א. (2014). להבין את עצמך - את משפחתך ואת ילדיך. סדרת הרצאות של אחי יותם על התיאוריה של אלפרד אדלר. אוריון הוצאת ספרים.

כפיר, נ. כמו מעגלים במים. הוצאת עם עובד.

כצנלסון, ע. (2008). הורים וילדים ומה שביניהם. הוצאת עמיחי.

לינור ע., סלון מ. (1990). מבוא לפסיכולוגיה (יחידה 8 - פסיכולוגיה התפתחותית). האוניברסיטה הפתוחה.

ליקונה, ת׳ (2022). מוצלחים - כיצד חינוך ילדיכם לטוב לב והתחשבות באחר יוביל לאושרם ולהצלחתם בעתיד. מטר הוצאה לאור.

סולברג, ש. (2006). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.

סולן, ר. (2007). חידת הילדות. מודן הוצאה לאור.

סרוף, א'., קופר, ר'., דהארטה, ג'. (2004). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. (כרך א') האוניברסיטה הפתוחה. 

 

קריאה נוספת מומלצת

bottom of page